NY KJERNETID

Fra og med august 2015 innføres ny kjernetid i Tykkåsen Barnehage. Vi vil ha kjernetid fra kl. 09.15-14.00.