Nøtteliten

Nøtteliten er barnegruppa for de minste barna. Her er alderen mellom 0 og 2 år.