Søke ny plass eller endre eksisterende

Søknad/endring av plass gjøres nå elektronisk ved å følge linken under:

Søke om barnehageplass  Her er mye info om å søke + + +

Vigilo Dette er portalen hvor du søker om barnehageplass

  • Hvis dere trenger hjelp til utfylling kan dere kontakte Unni Ljøstad på tlf 98 82 03 44 eller komme innom barnehagen.Husk at du ikke trenger brukernavn eller passord for å legge inn søknad. Dette blir ettersendt i posten etter at du har lagt inn søknaden din. Dette trenger du for å senere gå inn å se på søknaden din/plassen din.

 https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/barnehage/priser-pa-barnehageopphold/

På denne siste linken finner du også info om bl.a. redusert pris for barnehageopphold.